Učebňa chémie > Pomôcky

Cenník je platný od 22.11.2023
         
1. 1B199025A - Sada 3D modelov na chémiu - učiteľ
Sada 3D modelov pre učiteľa je určená pre obsahový štandard Stavba atómu, je zložená z 8 ks demonštračných 3D modelov na chémiu v zložení: 1x interaktívny model atómu, 1x žiacky model atómu, 1x anorganická chémia, 1x organická chémia, 1x model Chloridu sodného, 1x tyčinkový a guličkový model Grafitu, 1x model Diamantu, 1x model síranu vápenatého. Každý z modelov je z odolného plastu vhodnom pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku.
1 160,64 € Pridať
2. 1B199026A - Ekologická sada s príslušenstvom
Ekologická sada obsahuje materiál na rozbor vody a pôdy a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie. Obal kufríka je pevný a vodotesný. Kufrík obsahuje: 80 stranový návod na použitie s farebnými ilustráciami, tabuľkami a podrobný preklad v slovenskom jazyku, sadu s roztokmi na 59 experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 – 10 mg/l; dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; dusičnan 10 – 80 mg/l; fosfát 0,5 – 6 mg/l, extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, experimenty s dusičnanom, fosfátom a amóniom, kartu s farbami na porovnanie nameraných hodnôt, filtračnú trojnožku, vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 4-násobným zväčšením, špeciálny nástroj na mikroorganizmy, vodeodolnú podložku na biologické experimenty, pomôcky ako sklíčka na vzorky, filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým otvorom a kadičky, hárok veľkosti A2 na zapisovanie výsledkov meraní. Súčasťou sady je videomanuál pre prácu s ekologickým kufríkom. Táto sada je určená pre obsahový štandard Klasifikácia chemických reakcií.
501,66 € Pridať
3. 1B199030A - Triedna sada nástenných chemických tabúľ
Súbor 3 ks obrazov na chémiu v slovenskom jazyku, s rozmerom 110 x 140 cm, laminované so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie vrátane 16 ks tabuliek A4 pre žiakov z každej témy (obsiahnuté témy: Periodická sústava prvkov, Pokyny na prácu v laboratóriu, Chemické látky) . Táto sada je určená pre obsahový štandard Periodická sústava prvkov.
625,08 € Pridať
4. 1B199046A - Sada 3D modelov na chémiu - žiak
Sada 3D modelov na chémiu pre žiakov je zložená z 3 ks demonštračných 3D modelov na chémiu v zložení: 1x interaktívny model atómu,1x anorganická chémia, 1x organická chémia. Každý z modelov je z odolného plastu vhodného pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku. Sada pre 2-4 žiakov. Táto sada je určená pre obsahový štandard Stavba atómu a Zlúčeniny uhlíka.
162,47 € Pridať
5. 1B199056A - SW k interfejsu (k drôtovým senzorom) - 5-ročná multilicencia
Softvér pre Interfejs k drôtovým senzorom umožňuje zobrazenie údajov zo senzorov, vytváranie grafov v reálnom čase, synchronizované video nahrávanie experimentu a ponúka nástroje na spracovanie údajov, možnosť ukladania a zdieľania súborov. Súčasťou sú inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnosť multilicencie je 5 rokov. Pre všetky počítače školy aj pre žiakov doma. Pre všetky typy zariadení Windows, Mac, Android, iOS, Chrome. K sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 672,00 € Pridať
6. 1B199082A - Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát
Interfejs kompatibilný s bezdrôtovou sadou senzorov. Zobrazovacia jednotka obsahuje 3 ks základných senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia), modul-grafické rozhranie umožňuje pripojenie senzorov k PC pomocou USB alebo Bluetooth, kompatibilný SW so všetkými bežnými operačnými systémami (Windows, Mac, iOS, Android, Chrome). Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v zobrazovacej jednotke, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu BT k bezdrôtovým senzorom odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Ovládací SW 1B199083A, Sada bezdrôtových senzorov senzorov pre fyziku - učiteľ 1F199063C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B199086C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre chémiu - učiteľ 1B199084C a Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu 1EN200012A.
1 548,71 € Pridať
7. 1B199083A - Ovládací SW k interfejsu BT bezdrôtových senzorov - multilicencia
SW interfejsu bezdrôtových senzorov - multilicencia. Školská licencia ovládacieho softvéru v CZ, kompatibilného s bezdrôtovými senzormi na zber dát a ich vizualizáciu prostredníctvom ukazovateľa hodnoty, meradla, grafu a tabuľky s možnosťou zdieľania spoločnej pracovnej úlohy. K ovládaciemu sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Sada bezdrôtových senzorov senzorov pre fyziku - učiteľ 1F199063C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B199086C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre chémiu - učiteľ 1B199084C a Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu 1EN200012A.
995,11 € Pridať
8. 1B199084C - Sada BT bezdrôtových senzorov pre chémiu - učiteľ
Sada senzorov na chémiu pre učiteľa kompatibilná s interfejsom BT na zber dát a softvérom k interfejsu BT a obsahuje senzory: 1 ks pH senzor, 1 ks Senzor vodivosti kvapaliny, 1 ks Senzor CO2 (0..10000ppm), 1 ks Senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1x Senzor slanosti - rozboru pôdy, 1x ORP senzor, 1 ks Senzor O2 vo vode. K Sade bezdrôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Ovládací SW 1B199083A.
2 167,81 € Pridať
9. 1B199085C - Sada BT bezdrôtových senzorov pre chémiu - žiak
Sada senzorov na chémiu pre žiaka kompatibilná s interfejsom BT na zber dát a softvérom k interfejsu BT a obsahuje senzory: 1 x pH senzor, 1 x Senzor vodivosti kvapaliny, 1 ks Senzor CO2 (0..10000ppm), 1x Senzor slanosti - rozboru pôdy, 1x ORP senzor. Pre skupinu max. 4 žiakov. K Sade bezdrôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Ovládací SW 1B199083A.
952,31 € Pridať
10. 1B200011A - Digitálna váha - sada
Presné digitálne váhy s kapacitou váženia 2000g, stupnica 0,01g, rozmer váž. plochy 120x155 mm. Hmotnosť je možné merať v gramoch, unciach, karátoch, librách, funkcia počítania kusov, kalibračné funkcie 1kg závažím (súčasťou bal.), napájanie pomocou adaptéra AC 110-220V, alebo na batérie, ktoré sú súčasťou balenia. Váhy sú dodané spolu so sadou závaží 500mg v zložení (1x závažie 200g, 2x závažie 100g, 1x závažie 50g, 2x závažie 20g, 1x závažie 10g, 1x kliešte) a 1x hodinovým sklíčkom o priemere 60 mm a 100 mm.
245,65 € Pridať
11. 1CH200001A - Sada laboratórny stojan + kahan + príslušenstvo
Laboratórny stojan s príslušenstvom obsahuje 3 rôzne kruhy na varenie s priemermi 70, 100 a 130mm, 1 držiak na chladič, 2 držiaky bez svorky a 6 dvojitých svoriek, kovovú základňu, základovú tyč s výškou 750 mm. Chemický, sklenený liehový kahan s príslušenstvom. Sada obsahuje: 1 ks liehový kahan s objemom 120ml, sadu 10 náhradných knotov o priemere 5,5mm a dĺžke 200mm, 1ks laboratórnu trojnožku so sieťkou nad kahan, 1 l lieh na horenie a 1 ks univerzálnych teplovzdorných rukavíc.
238,07 € Pridať
12. 1CH200002A - Prístroj na určenie pH s príslušenstvom
Laboratórny pH tester s veľkým digitálnym displejom a so zabudovanou elektródou, rozsah merania: 0 až 14 pH, rozlíšenie: 0,01 pH, presnosť: ±0,2 pH, kalibrácia: 2-bodová, automatické rozpoznanie pufrov (4 a 7 / 7 a 10), náhradná elektróda, cca. 1000 hod. kontinuálneho merania. Súčasťou balenia sú: 2 sáčky po 20 mL pufru pH 4, 2 sáčky po 20 mL pufru pH 7, 230 ml údržbového roztoku a pH papieriky v rozsahu pH 0-12, 100 ks/bal.
161,71 € Pridať
13. 1CH200003A - Triedna sada laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok
Sada laboratórneho skla a pomôcok pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 5x kadička vysoká s výlevkou 400ml, 5x kadička nízka s výlevkou 150ml, 5x kadička vysoká s výlevkou 250ml, 5x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 5x banka s plochým dnom titračná 250 ml, 60x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 5x pipeta delená 10 ml, 10x miska Petriho sklenená 90 mm, 5x valec odmerný vysoký 100 ml, 5x valec odmerný vysoký 250 ml, 5x valec odmerný vysoký 500 ml, 5x analytický lievik, 5 ks byreta objem 25 ml, 45x sklená tyčinka 4x200 mm a 45x sklenená tyčinka 4x300 mm, 5x stojan na 12 skúmaviek. Stojan na sušenie laboratórneho skla a pomôcok má kapacitu 55 miest a pozostáva z 2 častí - stojan a miska na zachytávanie vody, rozmery stojana (VxDxŠ) 64x36x14 cm.
866,81 € Pridať
14. 1CH200004A - Triedna sada chemikálií pre učebňu chémie
Súbor chemikálii obsahuje: 1l kyseliny chlorovodíkovej, 1l kyseliny dusičnej, 1l kyseliny sírovej, 1 kg hydroxidu sodného, 1 kg síranu meďnatého, 1 kg chloridu vápenatého, 1 kg uhličitanu vápenatého,200 g železo práškové, 200g hliník práškový, 500g zinok granulovaný, 500g zinku práškového, 1l peroxidu vodíka, 50g sodík, 200g horčík práškový, 1 kg síra, 500g oxid manganičitý, 1 kg hydroxid draselný, 250g jodid draselný, 500g uhličitan sodný, 1 kg manganistan draselný, 1kg hydrogénuhličitan sodný, 1l etanol, 1 kg glukóza, 1 kg fruktóza, 1 kg škrob, 1 kg kyselina citrónová. Súčasťou sady sú karty bezpečnostných údajov.
699,56 € Pridať
15. 1CH200005A - Sada na prípravu roztokov
Sada na prípravu roztokov obsahuje: 1x magnetické miešadlo s keramickým povrchom a ohrevom, rozmery 280x160x85 mm, rýchlosť miešania v rozsahu 0-1500 ot./min., teplota ohrevu nastaviteľná v rozmedzí do 340°C vrátane ochrany proti prehriatiu, objem 20 l; 1x sada magnetických miešadielok (1x 3x8mm, 1x 6x10 mm, 1x 4,5x12mm, 1x 4,5x15mm, 1x 7x20mm, 2x 8x25mm, 2x 8x30mm, 1x 8x40mm, 1x 8x45mm a 1x 10x60mm); 1x teplomer s rozsahom -10/200°C a 1x pipetovací nástavec pre 10 ml pipety.
447,58 € Pridať
16. 1CH200006A - Triedna sada plastových laboratórnych pomôcok
Sada plastových laboratórnych pomôcok obsahuje: 6x stička širokohrdlá PE, 250 ml; 1x sada lyžicových stierok plochých, PP, 18 cm, 10 ks/bal; 1x odmerka nízka s uchom, PP, 500 ml; 1x Lyžica na váženie, 250 ml; 1x Nádoba zásobná PE, s rukoväťou a uzáverom, 10 l; 3x kadička PP plastová, modrá graduácia, 100 ml; 3x kadička PP plastová, modrá graduácia, 250 ml; 3x kadička PP plastová, modrá graduácia, 500 ml; 3x odmerný valec PP plastový, modrá graduácia, 100 ml; 3x odmerný valec PP plastový, modrá graduácia, 100 ml; 3x odmerný valec PP plastový, modrá graduácia, 250 ml; 3x odmerný valec PP plastový, modrá graduácia, 500 ml a 6x lievik analytický rebrovaný, PP, 120 mm.
110,12 € Pridať
17. 1CH200007A - Sada na filtráciu
Sada na filtráciu obsahuje: 1x balík filtračného papiera, archy 500x500 mm s plošnou hmotnosťou 80 g/m2, 500 ks/bal., 10 kg; 10x filtračný papier kruhový, 100 mm, 100 ks/bal. a 4x pinzeta nerezová na filtračný papier, 125 mm.
185,53 € Pridať
18. 1CH200008A - Sada čistiacich kefiek
Sada čisitacich kefiek obsahuje: 1x nylonová kefa, priemer 6 mm, dĺžka 120 mm; 1x kefa z prírodných štetín, priemer 17 mm, dĺžka 170 mm; 1x kefa z prírodných štetín, priemer 25 mm, dĺžka 200 mm; 1x kefa z prírodných štetín, priemer 35 mm, dĺžka 240 mm, 1x kefa z prírodných štetín, priemer 40 mm, dĺžka 280 mm; 1x kefa z prírodných štetín, priemer 50 mm, dĺžka 310 mm; 1x kefa z prírodných štetín, priemer 50 mm, dĺžka 355 mm a 2x kefa z prírodných štetín, priemer 70 mm, dĺžka 600 mm.
14,60 € Pridať
19. 1CH200009A - Ochranné prostriedky pre učiteľa - Chémia
Sada ochranných prostriedkov pre učiteľa obsahuje: 1x ochranné polykarbonátové pracovné okuliare; 1x ochranný pracovný štít; 1x ochranný pracovný plášť, veľkosť podľa požiadavky S-XXL, 1x ochranné nitrilové rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-XL, 100 ks/bal. a 1x ochranné rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-L, 1 ks/bal.
112,57 € Pridať
20. 1CH200010A - Triedna sada ochranných prostriedkov pre žiakov - Chémia
Sada ochranných pomôcok pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 16x ochranných polykarbonátových pracovných okuliarov, 16x ochranných pracovných plášťou, veľkosť podľa požiadavky S-XXL, 5x ochranné nitrilová rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-XL, 100 ks/bal.
1 093,50 € Pridať
21. 1CH200011A - Sada drôtových senzorov COACH pre Chémiu - učiteľ
Sada káblových senzorov pre učiteľa obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-18..110°C) chemicky odolný, senzor pH 0-14 s elektródou, vlhkosti (0-100%), vodivosti (0...200, 0...2000. 0...20000 mikroS), slanosti (0..50 ppt), ORP (-450mV..450mV), senzor rádioaktivity (alfa, beta, gama), senzor kyslíka O2 (0-100%) na meranie oxidácie kovov, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 998,54 € Pridať
22. 1CH200012A - Sada drôtových senzorov COACH pre Chémiu - žiaci
Sada káblových senzorov pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-18..110°C) chemicky odolný, senzor pH 0-14 s elektródou, vlhkosti (0-100%), vodivosti (0...200, 0...2000. 0...20000 mikroS), slanosti (0..50 ppt), ORP (-450mV..450mV), 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 193,42 € Pridať
23. 1CH200013A - Triedna sada Modely chemických orbitálov
Sada je určená pre obsahový štandard Chemická väzba a obsahuje : - 4 stavebnice pre štvorice žiakov na vytvorenie 8 modelov molekulárnych orbitálov podľa elektrónovej repulznej teórie väzieb - 4 stavebnice pre štvorice žiakov na vytvorenie 14 modelov atómových s-orbitálov, p-orbitálov a d-orbitálov - 4 stavebnice pre štvorice žiakov na vytvorenie 4 modelov molekulových orbitálových väzieb aromatických uhľovodíkov, nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov - 4 stavebnice pre štvorice žiakov na vytvorenie 14 rôznych molekulárnych modelov podľa teórie VSEPR - 4 stavebnice pre štvorice žiakov na vytvorenie modelov komplexných iónov s farebne rozlíšenými atómami - 1 demonštračnú súpravu na zostavenie veľkých molekulárnych tvarov s jednoduchými, dvojitými a trojitými väzbami, izomérov s jadrami atómov vo veľkosti 4,4 cm - 1 model Monoatomický ión s LED diódami indikujúcimi náboj iónu pri strate alebo zachytení elektrónu
1 811,18 € Pridať
24. 1F199005A - Laboratórne podnosy
Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa - jeden podnos v rozmere 400x300x40 mm a druhý podnos s rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou odolnosťou pre materiály PS.
33,04 € Pridať
25. 1F200004A - Interfejs k drôtovým senzorom COACH
Interfejs na pripojenie senzorov pomocou prepájacích káblov, umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne, alebo na pripojenie k počítaču a tabletu (prostredníctvom Wi-Fi/BlueTooth alebo USB kábla). Prenosné zariadenie so systémom Android má 5” farebný dotykový displej, má zabudovaný interný mikrofón a 3-osový senzor zrýchlenia. Na meranie je možné pripojiť až 4 senzory. HDMI port umožňuje prepojenie na interaktívnu tabuľu. Súčasťou je spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 871,69 € Pridať