Učebňa fyziky > Pomôcky

Cenník je platný od 22.11.2023
         
1. 1T200005A - Sada základy elektrických obvodov
Sada poskytuje úvod do problematiky elektrických obvodov a magnetizmu. Pomocou funkčných dielov sady žiaci plnia cvičenia, a súčasne získavajú praktické poznatky z oblasti elektriny a elektrických obvodov. Sada obsahuje súbor cvičení s inštrukciami pre učiteľa, a doplňujúcimi informáciami o danej téme pre učiteľov. V sade sú obsiahnuté min. nasledovné témy: základy elektriny, jednoduché elektrické komponenty, jednoduché obvody, vodiče a izolanty, dvojcestné spínače, sériové a paralelné zapojenie, vlastnosti a vodivosť materiálov, magnetizmus, symboly, elektrické snímače. Sada pozostáva zo základnej dosky a samostatných blokov, ktoré je možné skladať do elektrických obvodov, bez nutnosti použitia prepojovacích káblov medzi jednotlivými blokmi. Sada je dodávaná v prehľadných úložných boxoch. Pre 2 žiakov.
857,72 € Pridať
2. 1T200006A - Sada na demonštráciu princípov smart domácnosti
Sada na demonštráciu princípov smart domácnosti predstavuje vizuálnu pomôcku pre ukážku princípov fungovania inteligentných zariadení v domácnosti. Žiaci si sériov poskusov vyskúšajú, ako funguje automatické zapínanie svetiel pomocou svetelných snímačov, ako napr. reagujú automatické rolety na tmu alebo svetlo, ako je možné, že dom alebo byt sa vie sám vykurovať. Sada pozostáva z hlavného panelu, na ktorom sú inštalované všetky akčné členy aj s popisom, ovládacieho zariadenia s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou min. 8", súčasťou je zbierka úloh pre študentov s širším opisom jednotlivých úloh pre učiteľa.
3 393,31 € Pridať
3. 1B199056A - SW k interfejsu (k drôtovým senzorom) - 5-ročná multilicencia
Softvér pre Interfejs k drôtovým senzorom umožňuje zobrazenie údajov zo senzorov, vytváranie grafov v reálnom čase, synchronizované video nahrávanie experimentu a ponúka nástroje na spracovanie údajov, možnosť ukladania a zdieľania súborov. Súčasťou sú inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnosť multilicencie je 5 rokov. Pre všetky počítače školy aj pre žiakov doma. Pre všetky typy zariadení Windows, Mac, Android, iOS, Chrome. K sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 672,00 € Pridať
4. 1B199082A - Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát
Interfejs kompatibilný s bezdrôtovou sadou senzorov. Zobrazovacia jednotka obsahuje 3 ks základných senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia), modul-grafické rozhranie umožňuje pripojenie senzorov k PC pomocou USB alebo Bluetooth, kompatibilný SW so všetkými bežnými operačnými systémami (Windows, Mac, iOS, Android, Chrome). Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v zobrazovacej jednotke, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu BT k bezdrôtovým senzorom odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Ovládací SW 1B199083A, Sada bezdrôtových senzorov senzorov pre fyziku - učiteľ 1F199063C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B199086C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre chémiu - učiteľ 1B199084C a Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu 1EN200012A.
1 548,71 € Pridať
5. 1B199083A - Ovládací SW k interfejsu BT bezdrôtových senzorov - multilicencia
SW interfejsu bezdrôtových senzorov - multilicencia. Školská licencia ovládacieho softvéru v CZ, kompatibilného s bezdrôtovými senzormi na zber dát a ich vizualizáciu prostredníctvom ukazovateľa hodnoty, meradla, grafu a tabuľky s možnosťou zdieľania spoločnej pracovnej úlohy. K ovládaciemu sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Sada bezdrôtových senzorov senzorov pre fyziku - učiteľ 1F199063C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B199086C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre chémiu - učiteľ 1B199084C a Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu 1EN200012A.
995,11 € Pridať
6. 1F199004A - Sada na termodynamiku - učiteľ
Učiteľská termodynamická sada vrátane 20-dielnej sady statívového Al stojana je využiteľná s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 40 komponentov a umožňuje prezentovať tieto experimenty na šírenie tepla: model teplomera, kalibrácia teplomera, bimetal, dĺžková rozťažnosť pevných látok, zmena objemu kvapalín, zmena objemu vzduchu pri konštantnom tlaku, zmena tlaku pri konštantnom objeme, vedenie tepla, prúdenie tepla, sálanie tepla, tepelná izolácia a experimenty na zmeny skupenstva: merná tepelná kapacita kvapalín, pevných látok, teplota topenia, chladiaca zmes, skupenské teplo tuhnutia, teplota varu, destilácia.
648,82 € Pridať
7. 1F199005A - Laboratórne podnosy
Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa - jeden podnos v rozmere 400x300x40 mm a druhý podnos s rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou odolnosťou pre materiály PS.
33,04 € Pridať
8. 1F199006A - Sada Joulov kalorimeter
Sada pre termodynamiku obsahuje 1 ks propan-butanový plynový horák s ventilovou náhradnou náplňou s 230 g propan-butánovej zmesi EN417 v bezpečnostnej nádržke, 1 ks Joulovho kalorimetra s 3 špirálami a 2 ks laboratórnych liehových teplomerov so silikónovým dielom na uchytenie proti samovoľnému pohybu.
114,94 € Pridať
9. 1F199007A - Sada pre mechaniku - učiteľ
Učiteľská mechanická sada obsahuje komponenty, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 45 komponentov a umožňuje prezentovať 25 experimentov z mechaniky: napr. naklonená rovina, zákony páky, momenty a sily, sily pôsobiace na ramene páky, sila ako vektor, pohyb kyvadla, fyzikálne kyvadlo, pevné a pohyblivé kladky, Hookov zákon, rezonancie, ťažisko, trenie, princíp sily a jednoduchých strojov, pevná kladka, pohyblivé kladky, pokusy s trením, libela, kyvadlo a iné. Všetky komponenty sú prispôsobené na to, aby z nich bolo možné zostaviť pokusy na magnetickej tabuli.
1 116,66 € Pridať
10. 1F199008A - Multifunkčný model mechanického auta
Učebná pomôcka určená na znázornenie princípov mechaniky. Fyzikálne autíčko umožňuje meranie dĺžky telesa, demonštruje treciu silu, princíp rovnoramennej aj nerovnoramennej páky, jednoramennej páky, priamočiareho zrýchleneho aj spomaleného pohybu, priemernej rýchlosti, potenciálnej energie, hybnosti telesa, Newtonovho zákona sily, mechanickej práce, výkonu, premena polohovej energie na pohybovú, kladky a dvojitého kladkostroja. Súčasťou pomôcky je videomanuál v slovenčine.
684,50 € Pridať
11. 1F199009A - Sada objem a hmotnosť
Sada obsahujúca 17 ks komponentov využiteľných s interfejsom na zber dát. Sada obsahuje 7 ks silomerov v balení vo forme vložky z penového materiálu, rozsah silomerov 0,2-100N, materiál plast, kovová pružina, 1x balenie 4 ks kovových valcov pre pokusy s hustotou, materiál Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť 200g, priemer 25 mm, 1x balenie 6 ks rôznych materiálov na určenie hustoty vážením, materiál Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, rozmer 10x10x10 mm.
180,82 € Pridať
12. 1F199010A - Sada kladiek s príslušenstvom
Sada kladiek, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory obsahuje: 7 kovových kladiek s rôznymi priemermi, oceľové tyče 40cm, 25cm, 70cm, 1 ks dvojsvorka, 6 ks háčikov, 1 ks povraz 3 m, 1 ks pripevňovaciu skrutku, 1ks stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou upevnenia kladiek, 1ks silomer s citlivosťou 0,2 N, sadu závaží (5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g).
212,75 € Pridať
13. 1F199011A - Kvapalinový baroskop s príslušenstvom
Zariadenie slúži na vysvetlenie a meranie tlaku kvapalín. Balenie obsahuje senzor s priemerom min. 40 mm, otočný okolo svojej osi, upevnený na rúrke, manometer v tvare U na podstavci s vodným stĺpcom min. 200 mm a kadičku.
147,42 € Pridať
14. 1F199012A - Ručná výveva s príslušenstvom
Školská edukačná súprava pre pokusy s vákuom. Súprava obsahuje malú vákuovú nádobu s tesnením, manometer, spätný ventil, spojovaciu hadičku, ručnú vývevu-pumpu a membránu s držiakom ako aplikovaný pokus účinkov tlaku vzduchu.
312,29 € Pridať
15. 1F199013A - Sada pre optiku - učiteľ
Učiteľská optická sada obsahuje 28 komponentov a umožňuje prezentovať tieto experimenty: odraz a lom svetla (snellov zákon), totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných optických prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad a pod. Zloženie súpravy: 15 ks optických komponentov magneticky fixovateľných (napr. sadu spojok a rozptyliek, optické hranoly, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelné člny, sadu RGB filtrov, difrakčá mriežka) sadu 7 ks laminovaných pracovných listov magnetických, formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál a zbierku 22 úloh v slovenskom jazyku, 1 ks magnetická tabuľa formátu A2 s opierkou, 1 ks zdroj 5 paralelných lúčov (1x 532 nm, 4x 635 nm) s elektronickým prepínaním lúčov, 3 ks samostatných čiarových laserov s možnosťou vzájomného prepojenia DC prepojovacími káblami, 5 lúčový zdroj aj samostatné čiarové lasery spĺňajú požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju a k laserom je dodané vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom.
1 240,82 € Pridať
16. 1F199014A - Sada na miešanie farieb
Učiteľská sada na demonštráciu miešania farieb a základných vlastností svetla a svetelných zdrojov pomocou LED diód. Obsah súpravy: 1x sada rôznych svetelných zdrojov integrovaných do jedného celku (štvorcový RGB displej obsahujúci 36 ks LED (3x12 ks) monofarebných diód, regulácia jednotlivých RGB farieb ťahovým potenciometrom, 1x klasická žiarovka, 1x neónová trubica), sada 5 ks farebných a difúznych filtrov, sada 10 ks žiackych spektroskopov, 1x bezpečné napájanie 12V DC, 1x zbierka úloh v slovenskom jazyku. Súprava umožňuje vykonanie týchto experimentov: aditívne a subtraktívne skladanie farieb, rozptyl svetla, rozklad svetla na spektrálne zložky rôzne spôsoby vytvárania bieleho svetla, spektrálne porovnanie rôznych zdrojov svetla pomocou spektroskopov.
882,89 € Pridať
17. 1F199015A - Sada Elektrina, magnetizmus a ich vzájomné pôsobenie - učiteľ
Učiteľská elektromagnetická sada je využiteľná s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 30 komponentov a umožňuje prezentovať 50 experimentov z elektriny, elektrostatiky a magnetizmu, napr. tieto: Jednoduchý el. obvod, vodiče, nevodiče, sériové a paralelné zapojenie zdrojov a spotrebičov, pevný a pohyblivý spínač, Ohmov zákon, tepelná poistka, vedenie elektriny v kvapalinách, elektromagnet, relé, zvonček, meranie elektrických veličín, elektrický náboj, polarita el. náboja, elektrostatické sily, princíp a model elektroskopu, elektrostatický výboj, simulácia blesku, pohyb guličky medzi dvomi nabitými platňami, princíp kopírovacieho stroja, elektrostatický zvonček, elektromagnetická indukcia, merania na transformátore a model eletrodynamického meracieho systému.
1 690,67 € Pridať
18. 1F199016A - Prístroj na výrobu vysokého DC napätia
Prístroj na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri elektrostatických pokusoch. Prístroj je elektrický aj manuálny. Napájanie: nízkonapäťový motor (napájacia jednotka 3 - 12 V) alebo ručné. Môže vytvoriť potenciálový rozdiel max. 300 kV a maximálne 10 cm iskry. Priemer konduktorovej gule 27 cm, ostatné vybavenie: elektrický vír, menšia konduktorová guľa na stojane, elektrické pierka, 2 vodiče (100 cm), ochranné okuliare.
562,43 € Pridať
19. 1F199021A - Sada termodynamických súprav pre skupinu žiakov
Sada dvoch žiackych termodynamických súprav využiteľná s interfejsom pre senzory je dodávaná v stabilnom plastovom boxe. Každá sada obsahuje 22 komponentov ako napr.: 2 ks liehové teplomery s 1° delením od -20 po 120 °C a 1 ks teplomer bez stupnice, bimetalový pás 20x160 mm, rozptylovú mriežku s keramickým stredom min. D = 80 mm, súčasťou súpravy je statív s podstavou, tyč s dĺžkou 350 mm. So súpravou je možné vykonať 12 experimentov ako napr.: model teplomera, na čo sa používa teplomer, vyparovanie a kondenzácia, tepelné žiarenie, absorbcia tepelného žiarenia, vedenie tepla, vedenie tepla vo vode, deformácia kovu pod vplyvom tepla, zmena objemu plynov, výroba pary teplom. Sada súprav je určená pre skupinu 2- 4 žiakov.
337,52 € Pridať
20. 1F199024A - Sada súprav na výučbu mechaniky pre skupinu žiakov
Sada dvoch žiackych mechanických súprav využiteľná so školským interfejsom pre senzory obsahuje 34 komponentov, ktoré umožňujú vykonanie týchto experimentov z mechaniky: pôsobenie sily, meranie sily, silomer, trecie sily, stabilita, ťažisko, rovnováha dvojramennej páky, dvojramenná páka, jednoramenná páka, mincier, pevná kladka, pohyblivá kladka, kladkostroj, naklonená rovina. Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.
365,32 € Pridať
21. 1F199027A - Sada žiackych optických súprav pre skupinu žiakov
Sada žiackych optických súprav pre skupinu žiakov obsahuje 2 sady po 19 komponentoch, pričom každá umožňuje vykonanie týchto experimentov: odraz a lom svetla (snellov zákon), totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných optických prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad. Každá súprava obsahuje 11 ks modelov optických komponentov (napr. sadu spojok a rozptyliek, optický hranol, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelný čln, sadu RGB filtrov, sadu 8 ks laminovaných pracovných listov formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál, zbierku 22 úloh v slovenskom jazyku a 1 ks zdroj 3 paralelných lúčov (1 x 532 nm, 2 x 635 nm) s elektronickým prepínaním predvolených lúčových pozícií, 3 lúčový zdroj spĺňa požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju je priložené vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom. Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.
1 107,50 € Pridať
22. 1F199029A - Sada Elektrina a magnetizmus - žiaci
Žiacka sada pre skupinu žiakov využiteľná s interfejsom pre senzory obsahuje 4 súpravy s celkovým obsahom 80 komponentov vrátane magnetických streliek, vodičov a žiaroviek s objímkou. Súpravy umožňujú vykonať tieto experimenty: magnetické materiály, sila magnetov, vzájomné pôsobenie magnetických polí, siločiary magnetického poľa, vznášanie magnetov, magnetické pole zeme, magnetický motor, polarizácia, model elektroskopu. Sada pre skupinu 4 žiakov.
459,80 € Pridať
23. 1F199034A01 - Indukčný varič
Indukčný varič, jednoplatničkový, príkon 2000 W, plynule regulovateľný termostat, kontrolka prevádzky, ochrana proti prehriatiu.
154,32 € Pridať
24. 1F199063C - Sada bezdrôtových senzorov senzorov pre fyziku - učiteľ
Sada senzorov na fyziku pre učiteľa kompatibilná s interfejsom BT na zber dát a softvérom k interfejsu BT. Sada obsahuje senzory: 1ks senzor teploty, 1 ks senzor osvetlenia, 1 ks senzor napätia, 1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor vzdialenosti, 1 ks senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor termočlánok, 1 ks senzor vlhkosti, 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks optická brána, 1 ks senzor rádioaktívneho žiarenia, 1 ks senzor zvuku. K Sade bezdrôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Ovládací SW 1B199083A.
2 968,48 € Pridať
25. 1F199064C - Sada bezdrôtových senzorov pre fyziku - žiak
Sada senzorov na fyziku pre žiaka kompatibilná s interfejsom BT na zber dár a softvérom k interfejsu BT. Sada obsahuje senzory: 1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor vzdialenosti, 1 ks senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor teploty, 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks optická brána, 1 ks senzor zvuku. Sada pre skupinu max. 4 žiakov. K Sade bezdrôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Ovládací SW 1B199083A.
2 165,35 € Pridať
26. 1F200001A - Multimediálna učebnica fyziky - Komplet ZŠ
Multimediálna učebnica fyziky obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy. Učivo fyziky je spracované formou prezentácií. Súčasťou obsahu je aj prehľad stredoškolského učiva určený pre učiteľov. Každá prezentácia pokrýva jednu vyučovaciu hodinu. Všetky témy obsahujú animácie, náčrty, fotografie a zaujímavosti z histórie. Súčasťou sú aj problémové úlohy a testy, ktoré motivujú žiakov samostatne myslieť, aktívne uplatňovať osvojené poznatky a súvislosť faktov. Časovo neobmedzené licencie, určená pre učiteľov a študentov fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
994,00 € Pridať
27. 1F200002A - Výučbový softvér 3D interaktívnych modelov
Výučbový prezentačný softvér, určený pre výučbu na interaktívnej tabuli, ale aj pre domáce štúdium a online vzdelávanie na počítači, notebooku alebo tablete. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky a používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Prístup k interaktívnemu obsahu (min. 1200 3D interaktívnych modelov, min. 100 vzdelávacích videí, nástroje na kreslenie, animované úlohy) a vzdelávacím aplikáciám. Používateľská licencia na jedno zariadenie, ale umožňuje prihlásenie na rôznych platformách (počítač, interaktívna tabuľa, notebook, tablet alebo mobil).
539,59 € Pridať
28. 1F200003A - Interaktívny vyučovací balík Fyzika MEO
Interaktívny výučbový balík na predmet Fyzika. Obsahuje tieto tématické okruhy : Tematické okruhy: Rovnomerný priamočiary pohyb, Súradnicová sústava, Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb, Rovnomerný krúživý pohyb, Štruktúra pohybov, Oscilačný pohyb I., Oscilačný pohyb II. , Pohyb vĺn I., Pohyb vĺn II., Tepelný pohyb; Úvod do Coulombovho zákona, Elektrické pole, Kondenzátor, Ohmov zákon, Obvod jednosmerného elektrického prúdu, Magnetické pole, Lorenzova sila, určenie elementárneho náboja, Elektromagnetická indukcia, Vzájomná indukcia, vlastná indukcia, Výroba elektrickej energie pokusy; Vlastnosti svetla, Odraz svetla, Zrkadlo, Refrakcia, Disperzia-rozptyl, Optické nástroje a rôzne názorné príklady využitia fyziky v živote. Používateľské licencie pre odbornú učebňu (4 štvorice žiakov + učiteľ).
1 382,77 € Pridať
29. 1F200004A - Interfejs k drôtovým senzorom COACH
Interfejs na pripojenie senzorov pomocou prepájacích káblov, umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne, alebo na pripojenie k počítaču a tabletu (prostredníctvom Wi-Fi/BlueTooth alebo USB kábla). Prenosné zariadenie so systémom Android má 5” farebný dotykový displej, má zabudovaný interný mikrofón a 3-osový senzor zrýchlenia. Na meranie je možné pripojiť až 4 senzory. HDMI port umožňuje prepojenie na interaktívnu tabuľu. Súčasťou je spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 871,69 € Pridať
30. 1F200005A - Sada drôtových senzorov COACH pre fyziku - učiteľ
Sada káblových senzorov pre fyziku - učiteľ obsahuje senzory: teploty (-40..150°C), sily (-5..5,-50..50N), tlaku/barometrický senzor - dvojrozsahový (0..130kPa, 0..700kPa), svetla trojrozsahový (0..1500lx, 0..15000lx, 0..150000lx), pohybu (0,2..6m), napätia (-10..10V) a prúdu (-500..500 mA), senzor optická brána s meracou kladkou, senzor rádioaktivity (alfa, beta, gama), náboja (-5..5, -25..25, -100..100 nC), magnetického poľa (-100..500mT, -10..50mT), teploty – termočlánok (-20..110,-200..1300), zrýchlenia – akcelerometer (-25g..25g), zvuku a 1 x sadu prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
2 763,56 € Pridať
31. 1F200006A - Sada Solárne Elektrické obvody - žiacka súprava
Žiacka sada obsahuje : - štyri 56-dielne stavebnice elektrických obvodov s volmetrom a s napájaním aj zo solárneho článku; - štyri 45-dielne stavebnice elektrických obvodov s volmetrom/ampérmetrom a s napájaním aj z fotovoltaického článku.
681,32 € Pridať
32. 1F200007A - Prístroj na indikáciu elektrostatických napätí s príslušenstvom
Prístroj na pokusy v elektrostatike na indikáciu napätí. Prístroj je umiestnený v kovovej skrinke so zemniacou zdierkou, obojstranne zakrytý sklom, má priehľadnú orientačnú stupnicu s možnosťou projekcie a rozmer skrinky je min. 170x50x210 mm. Príslušenstvo k prístroju: ebonitová (náboj -) a sklená tyč (náboj +) dĺžok max. 30mm a trecie tkaniny (srstená/hodvábna, kožená), kondenzátorová platnička, konduktorá guľa min. 2,5cm, valcová dútnavka.
196,16 € Pridať
33. 1F200008A - Zdroj bezpečného napätia
Zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie /EMC a LV. Zdroj je kompatibilný na zapojenie do mobilných žiackych pracovísk.
478,75 € Pridať
34. 1F200009A - Sada silomerov
Sada obsahujúca 7 ks silomerov v balení vo forme vložky z penového materiálu, rozsah silomerov 0,2-100N, materiál odolný plast, kovová pružina.
175,37 € Pridať
35. 1F200010A - Ochranné prostriedky pre učiteľa - fyzika
Sada ochranných prostriedkov pre učiteľa obsahuje: 1x ochranné polykarbonátové pracovné okuliare; 1x ochranný pracovný štít; 1x ochranný pracovný plášť, veľkosť podľa požiadavky S-XXL, 1x ochranné nitrilové rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-XL, 100 ks/bal. a 1x ochranné rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-L, 1 ks/bal.
111,38 € Pridať
36. 1F200011A - Sada pre experimenty na fyziku - učiteľ
Spotrebný materiál pre učiteľa - učebňa fyziky: základná sada laboratórneho skla pre učebňu fyziky v zložení: Valec odmerný vysoký,B, biela grad.,100ml - 6ks, Kadička nízka s výlevkou 250ml - 6ks, Kadička vysoká s výlevkou,1000ml - 6ks, Striekačka 20 ml, jednorázová - 6ks, Skúmavka s guľ. dnom,VO,12/1,0x100mm - 6ks, Hadice PVC 25 / 31mm, bal.1m - 6ks, Zátka gumová kónická 12/8x20mm - 2ks, Hadice PVC 03 / 05mm, bal.1m - 6ks, Tlačka hadicová Mohrova - 6ks, základné chemikálie pre učebňu fyziky- 100g hliník práškový, 100g železné piliny, 1 kg kys. citronová, digitálna váha do 2000g a teplomer v rozsahu -20°C do +110°C.
433,42 € Pridať
37. 1F200012A - Sada pre experimenty na fyziku - žiaci
Sada spotrebného materiálu pre skupinu 16 žiakov - učebňa fyziky obsahuje: základná sada laboratórneho skla pre učebňu fyziky v zložení: Valec odmerný vysoký,B, biela grad.,100ml - 5ks, Kadička nízka s výlevkou 250ml - 5ks, Kadička vysoká s výlevkou,1000ml - 5ks, Striekačka 20 ml, jednorázová - 5ks, Skúmavka s guľ. dnom,VO,12/1,0x100mm - 5ks, Hadice PVC 25 / 31mm, bal.1m - 5ks, Zátka gumová kónická 12/8x20mm - 5ks, Hadice PVC 03 / 05mm, bal.1m - 5ks, Tlačka hadicová Mohrova - 5ks, základné chemikálie pre učebňu fyziky- 500g hliník práškový, 500g železné piliny, 1 kg kys. citronová a 5x teplomer v rozsahu -20°C do +110°C.
367,94 € Pridať
38. 1F200013A - Ochranné prostriedky pre žiakov - fyzika
Sada ochranných pomôcok pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 16x ochranných polykarbonátových pracovných okuliarov, 16x ochranných pracovných plášťov, veľkosť podľa požiadavky S-XXL, 5x ochranné nitrilová rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-XL, 100 ks/bal.
863,75 € Pridať
39. 1F200014A - Sada Zvuk, Vlnenie vo vzduchu a Vlnostroje
Triedna sada Vlnenie obsahuje : - Kufríková súprava umožňujúca experimenty k téme zákony akustiky: výška tónu a oscilačná frekvencia, vizualizácia zvukového vlnenia, prenos zvuku cez rozličné médiá, vzájomný vzťah dĺžky, napätia a hrúbky struny nástroja a ich účinok na výšku tónu (monochord), dizajnové charakteristiky niektorých hudobných nástrojoch, rozdielne vnímanie zvuku, dĺžka zvukových platní a ich účinok na výšku tónu (zvonkohra). Rozmery : 54 x 45 x 15cm. Obsahuje materiál pre 15 pracovných skupín. - Štyri oceľové špirálové pružiny (natiahnuteľné min. do 9 m, priemer max. 75 mm) na demonštráciu stojatých vĺn, šírenia a odrazu vĺn. - Štyri dlhé pružiny (natiahnuteľné min. do 9 m, priemer max. 18 mm) na demonštráciu šírenia pozdĺžnych a priečnych vĺn. - 1 ks kľukový vlnostroj na prezentáciu longitudinálnych a transverzálnych vĺn (24-vačkový excentrický hriadeľ, rozmer min. 400 x 100 x 300 mm). - 1 ks ručný vlnostroj šírenia mechanických vĺn, odrazov a interferencií s 2 držadlami na každom konci (36 spriahnutých kyvadiel s 72 zotrvačníkmi, rozmery 1250 x 300mm). - štyri frekvenčné hadice. - 1 ks rakety na skúmanie frekvenčného posunu zvuku pohybujúceho sa objektu.
1 975,72 € Pridať
40. 1F200015A - Sada Zvuk a Vlnenie v kvapalinách a pevných látkach
Sada Vlnenie v kvapalinách a kovoch obsahuje: - vlnovú nádrž s LED stroboskopom (3W) na demonštráciu vlnenia v kvapalinách na ploche min. 30x30 cm s meniteľnou amplitúdou a frekvenciou 0-50Hz. - prístroj na zobrazenie Chladniho obrazcov na kovovej platni vrátane podstavca a externého vibračného generátora.
1 458,10 € Pridať
41. 1F200016A - Astronomická optická sada
Astronomická optická sada obsahuje: - vzdelávaciu súpravu, ktorá vysvetľuje princípy optických javov a prístrojov a zahŕňa min. 7 tém (ako vidí ľudské oko, pohľad na oblohu, spektrum elektromagnetického žiarenia, albedo, astronomické ďalekohľady, hľadanie exoplanét zákrytovou metódou a premenné hviezdy); obsahuje LED zdroj bieleho svetla, 5-lúčový laserový zdroj svetla (625nm), optické prvky (šošovky, zrkadlá a pod.), 14 pracovných výkresov, magnetickú tabuľu. Všetky optické prvky súpravy sú podlepené magnetickou fóliou a uložené v kufríku. - 3D model planetária mechanicky zobrazujúci vzťah medzi Slnkom, Zemou a Mesiacom. Experimenty: Deň a noc; Ročné obdobia; Pohyb slnka po oblohe; Tiene; Fázy Mesiaca; Zatmenie Mesiaca a Slnka; Používanie slnečných hodín; Lunárne mesiace. Rozmery planetária: dĺžka 65 cm, výška 25 cm.
1 215,31 € Pridať
42. 1F200017A - Sada Optická žiacka lavica
Súprava obsahuje všetky diely na základné experimenty s geometrickou optikou. Všetky komponenty sú uložené v praktickom kufri s penovou vložkou. Optická lavica z plastu je trojdielna a je umiestnená v kufri. Rozmery: 1100 mm (dĺžka opt. lavice), 320 x 430 x 115 mm (úložný kufrík). Hmotnosť: 1,9 kg. Obsah dodávky: 1 optická lavica z plastu, 3dielna, 1 LED zdroj svetla (3W) so sieťovým adaptérom, 5 plastových jazdcov, 4 držiaky šošoviek pre 40mm šošovky a diarámčeky a upínací krúžok, 1 držiak na optický hranol, 1 premietacie tienidlo s mriežkou x 150 mm), 6 plastových šošoviek d=40 mm (f=-200/-100/+50/+100/+150/+250 mm), 8 plastových prvkov d=40 mm (5 clôn s otvormi, 3 štrbiny ), 1 úložný kufrík s vložkou z peny.
266,72 € Pridať
43. 1F200018A - Sada drôtových senzorov COACH pre fyziku - žiak
Sada káblových senzorov pre fyziku pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: teploty (-40..150°C), sily (-5..5,-50..50N), tlaku/barometrický senzor - dvojrozsahový (0..130kPa, 0..700kPa), svetla trojrozsahový (0..1500lx, 0..15000lx, 0..150000lx), pohybu (0,2..6m), napätia (-10..10V) a prúdu (-5..5 A), senzor optická brána s meracou kladkou, 1 x sadu prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 368,16 € Pridať
44. 1F200019A - Triedna sada nástenných fyzikálnych tabúľ
Triedna sada nástenných fyzikálnych tabúľ spĺňa obsahové štandardy Interakcie, Sily, Energia a Vesmír a obsahuje 9 nástenných laminovaných plagátov so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie : - 5 plagátov s rozmermi 140x110cm a témami: Fyzikálne veličiny, Energia, Práca, Optika a Slnečná sústava; - 4 plagáty s rozmermi 100 x 70 cm a témami fyzikálnych zákonov (Pascalov, Archimedov, Ohmov a Sériové a paralelné zapojenie spotrebičov).
610,56 € Pridať
45. 1F200021A - Akustická rezonančná sada
Akustická rezonančná sada obsahuje : - 8-dielnu sadu krištáľových ladičiek (4. oktáva/ 432Hz) s dvomi sklenenými paličkami v odolnom kovovom kufríku; - tablet s 10palcovým displayom; - softvér na analýzu akustických frekvencií.
929,99 € Pridať
46. 1F200022A - Elektrický prúd pre 9. ročník ZŠ - výučbová sada
Zostava pre výučbu elektického prúdu podľa učebnice F pre 9. ročník ZŠ obsahujúca aspoň: modul zdroja jednosmerného napätia U 3,5V s ochranou proti skratu, modul na skladanie U troch batérií, 2 ks modul s objímkou žiarovky E10, modul s odporom 150ohm, modul s odporom 100ohm, 2 ks univerzálny modul pre zapojenie odporu, žiarovky, pre meranie závislosti odporu od dĺžky vodiča alebo iné merania, modul so spínačom, modul s vypínačom, modul s cievkou, Fe-jadro, odporový drôt, týčový magnet a buzola na pozorovanie Oerstevdov jav, zostava pre vedenie prúdu v kvapalinách, voltov článok s LED diódou, V,A-meter s 3,5 miestnym displejom s automatickou voľbou rozsahu, 10 ks spojovacie vodiče, 4 ks žiaroviek, 4 ks batérií AA, 1 ks batéria 4,5 V, drôtenka, vodiče a nevodiče.
741,58 € Pridať